LOGO
LOGO

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE
> aktualne ogłoszenia o przetargach
> zapytania ofertowe o wartości poniżej 30 000 EUR
> zaproszenia do dialogu technicznego
> aktualne ogłoszenia o usługach społecznych
PLAN ZAKUPÓW
> plan zakupów - bieżący
> archiwum
ARCHIWUM OGŁOSZEŃ
> archiwum ogłoszeń o przetargach
> archiwum zapytań ofertowych
> archiwum dialogu technicznego
> archiwum ogłoszeń o usługach społecznych
WEJŚCIE DO SYSTEMU
> logowanie
> rejestracja

Dokumenty zapytania ofertowego: 623/ZO/2020 - Oprogramowanie do modelowania i zarządzania procesami, z dnia: 18.08.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 2 pliki0.37 MB
18.08.2020 Zapytanie ofertowe246.04 KB
18.08.2020 Klauzula informacyjna RODO137.12 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 969/ZO/2020 - Świadczenie usług telefonii komórkowej i usługi bezprzewodowej transmisji danych przez okres 24 m-cy ( okresy rozliczeniowe) wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i skonfigurowanych kart SIM do świadczenia tych usług, z dnia: 16.07.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 5 plików1.35 MB
16.07.2020 Ogłoszenie o zamówieniu914.06 KB
16.07.2020 Załącznik 1 - Wykaz numerów zamawiającego12.74 KB
16.07.2020 Załącznik 3 - Propozycja umowy420.64 KB
16.07.2020 Załącznik 2 - klauzula informacyjna RODO24.75 KB
16.07.2020 Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy11.42 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 887/ZO/2020 - Wymiana aparatury sterowej dźwigów osobowych w DS. "Za Kolumnami" przy ul. Armii Krajowej 9A w Krakowie"., z dnia: 07.07.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 5 plików1.16 MB
07.07.2020 Zapytanie ofertowe455.36 KB
07.07.2020 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy38.94 KB
07.07.2020 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy244.7 KB
07.07.2020 Załącznik 2 - klauzula informacyjna RODO282.37 KB
07.07.2020 Załącznik 3 - Istotne postanowienia umowy166.82 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 733/ZO/2020 - Uczelnia najwyższej jakości - UP to the TOP - wynagrodzenie prowadzącego warsztaty(praktyk spoza UP) z zakresu Język angielski dla potrzeb rynku pracy, z dnia: 22.06.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 4 pliki1.42 MB
22.06.2020 Zapytanie ofertowe205.57 KB
22.06.2020 Formularz ofertowy323.44 KB
22.06.2020 RODO firm.131.48 KB
22.06.2020 RODO fiz.796.91 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 732/ZO/2020 - Uczelnia najwyższej jakości UP to the TOP - wynagrodzenie prowadzącego warsztaty (praktyk spoza UP) z Korespondencji Biznesowej, z dnia: 22.06.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 4 pliki1.42 MB
22.06.2020 Zapytanie ofertowe205.51 KB
22.06.2020 Formularz ofertowy323.41 KB
22.06.2020 RODO firm.131.34 KB
22.06.2020 RODO fiz.796.91 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 783/ZO/2020 - Zawarcie umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na okres 12 miesięcy, z dnia: 08.06.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 5 plików1.21 MB
08.06.2020 Zapytanie ofertowe242.6 KB
08.06.2020 Załącznik nr 1- Formularz oferty55.64 KB
08.06.2020 Załącznik nr 2- Formularz oferty33.62 KB
08.06.2020 Istotne Postanowienia Umowy493.02 KB
08.06.2020 RODO409.42 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 688/ZO/2020 - Uporządkowanie zieleni fortecznej zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie kontynuacja prac rozpoczętych w 2019 r. wraz z wykonaniem inwentaryzacji stanu zdrowotnego drzew oraz opracowania zaleceń pielęgnacyjnych i dokumentacją zdjęciową całego obszaru., z dnia: 05.06.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 6 plików26.63 MB
05.06.2020 Zapytanie ofertowe6.34 MB
05.06.2020 Przedmiar nr 1422.42 KB
05.06.2020 Przedmiar nr 2555.53 KB
05.06.2020 Pozwolenia konserwatorskie3.05 MB
05.06.2020 INWENTARYZACJA15.53 MB
05.06.2020 Dokumentacja powykonawcza prac wykonanych w 2019 r772.26 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 771/ZO/2020 - Przeprowadzenie szkolenia zdalnego SOLIDWORKS, z dnia: 04.06.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 6 plików4.5 MB
04.06.2020 Formularz ofertowy325.38 KB
04.06.2020 RODO796.86 KB
04.06.2020 Załącznik nr 3 Karta kursu85 KB
04.06.2020 Załącznik nr 4 IPU544.96 KB
04.06.2020 Załącznik nr 5 Program kierunkowy1.6 MB
05.06.2020 Zaproszenie do składania ofert1.19 MB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 711/ZO/2020 - Uczelnia najwyższej jakości - UP to the TOP - Przygotowanie studentów do zdalnego nauczania z wykorzystaniem platformy clickmeeting, z dnia: 21.05.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 4 pliki1.43 MB
21.05.2020 Zapytanie ofertowe209.58 KB
21.05.2020 Formularz ofertowy322.55 KB
21.05.2020 RODO fiz.796.91 KB
21.05.2020 RODO firm.130.52 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 296/ZO/2019 - Chcieć to MOOC - Zakup drona, z dnia: 20.05.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 4 pliki1.77 MB
20.05.2020 Zapytanie ofertowe691.39 KB
20.05.2020 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy52.57 KB
20.05.2020 Klauzula informacyjna RODO477.63 KB
22.05.2020 Odpowiedzi na pytania586.49 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 669/ZO/2020 - Chcieć to MOOC - Zakup sprzętu fotograficznego i kamery, z dnia: 07.05.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 4 pliki2.2 MB
07.05.2020 Zapytanie ofertowe1.14 MB
07.05.2020 Formularz oferty52.91 KB
07.05.2020 Klauzula informacyjna RODO477.63 KB
12.05.2020 Odpowiedzi na pytania550.9 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 612/ZO/2020 - Montaż żaluzji i rolet wg bieżącego zapotrzebowania na 12 mc, z dnia: 05.05.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 8 plików0.47 MB
05.05.2020 Zapytanie ofertowe24.89 KB
05.05.2020 Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia97 KB
05.05.2020 Załącznik nr 2 - Zestawienie cen jednostkowych59.5 KB
05.05.2020 Załącznik nr 3 - protokół szczegółowych ustaleń41.5 KB
05.05.2020 Załącznik nr 4 - protokół zdawczo-odbiorczy36 KB
05.05.2020 Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy36.35 KB
05.05.2020 Załącznik nr 6 - formularz oferty164 KB
05.05.2020 Klauzula informacyjna RODO22.1 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 555/ZO/2020 - Wynajęcie specjalistycznej aparatury pomiarowej, wraz z powierzchnią laboratoryjną w celu prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych., z dnia: 23.04.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 3 pliki0.71 MB
23.04.2020 Zapytanie ofertowe503.46 KB
23.04.2020 Formularz oferty110.38 KB
23.04.2020 Protokół z wyboru wykonawcy109.4 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 569/ZO/2020 - Wynajęcie specjalistycznej aparatury pomiarowej, wraz z powierzchnią laboratoryjną w celu prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych., z dnia: 09.04.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 3 pliki0.7 MB
09.04.2020 Ogłoszenie o zamówieniu497.24 KB
09.04.2020 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy111.65 KB
09.04.2020 Protokół z wyboru wykonawcy109.13 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 1650/ZO/2019 - Kompetentny nauczyciel - mistrz i wychowawca - kursy e-learningowe, z dnia: 06.03.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 5 plików1.87 MB
06.03.2020 Zapytanie ofertowe - opracowania kursu e-learningowego do zajęć Programowanie drukowania 3D501.8 KB
06.03.2020 Zapytanie ofertowe - opracowania kursu e-learningowego do zajęć Nauczanie nowoczesnych technologii informacyjnych501.97 KB
06.03.2020 Klauzula informacyjna RODO279.48 KB
06.03.2020 Formularz ofertowy - opracowanie kursu e-learningowego do zajęć Nauczanie nowoczesnych technologii informacyjnych315.67 KB
06.03.2020 Formularz ofertowy - opracowanie kursu e-learningowego do zajęć Programowanie drukowania 3D315.68 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 325/ZO/2020 - Uczelnia najwyższej jakości - UP to the TOP - koszt wynagrodzenia za prowadzenie warsztatów w formie gry symulacyjnej TECHNOLOGIE ZWINNE (AGILE), z dnia: 02.03.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 7 plików5.17 MB
30.04.2020 Zapytanie ofertowe822.37 KB
30.04.2020 Formularz oferty322.83 KB
30.04.2020 Karta kursu85 KB
30.04.2020 Istotne postanowienia umowy552.63 KB
30.04.2020 Program studiów1.6 MB
30.04.2020 Klauzula informacyjna RODO799.28 KB
30.04.2020 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych1.05 MB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 424/ZO/2020 - Prowadzenia stałej konserwacji 24 dźwigów (nieobjętych gwarancją) zlokalizowanych w obiektach Uniwersytetu Pedagogicznego, z dnia: 27.02.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 4 pliki1.42 MB
27.02.2020 Ogłoszenie o zamówieniu651.72 KB
27.02.2020 Załącznik 1 - Formularz oferty64.76 KB
27.02.2020 Załącznik nr 2 - Istotne Postanowienia Umowy379.42 KB
27.02.2020 Załącznik 3 - klauzula informacyjna RODO361.71 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 173/ZO/2020 - Dostawa surowca - papieru do druku dla Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, z dnia: 26.02.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 2 pliki0.51 MB
26.02.2020 Zapytanie ofertowe122.57 KB
26.02.2020 Załącznik 1 - Klauzula informacyjna RODO395.5 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 395/ZO/2020 - Wykonanie ekspertyzy z ochrony przeciwpożarowej wraz z koncepcją zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego - Podchorążych 2, z dnia: 25.02.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 3 pliki0.36 MB
25.02.2020 Zapytanie ofertowe327.03 KB
25.02.2020 Formularz ofertowy14.12 KB
25.02.2020 RODO24.76 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 393/ZO/2020 - Administrowanie systemem telekomunikacyjnym Alcatel 4400. Umowa na 12 m-c tj. od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 r., z dnia: 24.02.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 4 pliki0.24 MB
24.02.2020 Zapytanie ofertowe102 KB
24.02.2020 Formularz ofertowy36.5 KB
24.02.2020 Istotne Postanowienia Umowy77.5 KB
24.02.2020 RODO25.08 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 311/ZO/2020 - UP to the top - Zakup materiałów na zajęcia, z dnia: 19.02.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 4 pliki2.59 MB
19.02.2020 Zapytanie ofertowe895.58 KB
19.02.2020 Załącznik do zapytania638.34 KB
19.02.2020 Formularz ofertowy318.56 KB
19.02.2020 RODO796.91 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 185/ZO/2020 - Kompetentny nauczyciel - mistrz i wychowawca - Przeprowadzenie konsultacji eksperckich programu i planu kształcenia na kierunku chemia - nauczyciel chemii, z dnia: 14.02.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 2 pliki1.17 MB
14.02.2020 Ogłoszenie o zamówieniu791.95 KB
14.02.2020 Klauzula informacyjna RODO404.28 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 257/ZO/2020 - Przeprowadzenia pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych dla zajęć \"Metoda Montessori w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi\" na kierunku matematyka, z dnia: 24.01.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 3 pliki2.17 MB
24.01.2020 Zapytanie ofertowe1.08 MB
24.01.2020 Formularz ofertowy319.7 KB
24.01.2020 RODO796.91 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 228/ZO/2020 - Profilaktyczne badania i opinie lekarskie pracowników, z dnia: 21.01.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 5 plików2.32 MB
21.01.2020 Zapytanie ofertowe327.68 KB
21.01.2020 Zalacznik nr 1 Formularz oferty277.22 KB
21.01.2020 Zalacznik nr 2 Formularz cenowy479.19 KB
21.01.2020 Załącznik nr 3 Klauzula RODO555.02 KB
21.01.2020 Załącznik nr 4 Wzór umowy738.96 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 151/ZO/2020 - Zapewnienie łączności telefonicznej - połączenia: lokalne, międzystrefowe, komórkowe, międzynarodowe., z dnia: 20.01.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 5 plików1.71 MB
20.01.2020 Zapytanie ofertowe551.13 KB
20.01.2020 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia358.51 KB
20.01.2020 Załącznik nr 2 - Formularz oferty22.24 KB
20.01.2020 Załącznik 3 - klauzula informacyjna RODO363.39 KB
20.01.2020 Istotne postanowienia umowy456.67 KB
 

Dokumenty zapytania ofertowego: 145/ZO/2020 - ZAKUP OKŁADEK NA DYPLOMY, z dnia: 14.01.2020

dataDokumenty zapytaniarozmiarzip
 Łącznie 3 pliki1.06 MB
14.01.2020 Zapytanie ofertowe436.77 KB
14.01.2020 Załącznik 1 - Formularz oferty364.57 KB
14.01.2020 Załącznik 2 -Klauzula informacyjna RODO282.99 KB
 
We wszelkich sprawach formalnych dotyczących procedur zamówień publicznych prosimy o kontakt z Biurem Zamówień Publicznych, tel. (12) 662-6052, email: przetargi@up.krakow.pl