LOGO
LOGO

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE
> aktualne ogłoszenia o przetargach
> zapytania ofertowe o wartości poniżej 30 000 EUR
> zaproszenia do dialogu technicznego
> aktualne ogłoszenia o usługach społecznych
PLAN ZAKUPÓW
> plan zakupów - bieżący
> archiwum
ARCHIWUM OGŁOSZEŃ
> archiwum ogłoszeń o przetargach
> archiwum zapytań ofertowych
> archiwum dialogu technicznego
> archiwum ogłoszeń o usługach społecznych
WEJŚCIE DO SYSTEMU
> logowanie
> rejestracja

Archiwum ogłoszeń (1) 

termin składania ofertrodzaj przetargusygnaturaprzedmiot przetargu
09.07.2020
zakończony
Przetarg nieograniczony24/PN/DIR/2020Kontynuacja adaptacji Fortu Pancernego 52 1/2 N Skotniki przy ul. Kozienicka 24 w Krakowie dla potrzeb Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w zakresie prac budowlano-konserwatorskich i instalacyjnych wraz z opracowaniem projektów - III etapu realizacji PWE", (numer wpisu do rejestru zabytków: A-834)
 
We wszelkich sprawach formalnych dotyczących procedur zamówień publicznych prosimy o kontakt z Biurem Zamówień Publicznych, tel. (12) 662-6052, email: przetargi@up.krakow.pl