LOGO
LOGO

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE
> aktualne ogłoszenia o przetargach
> zapytania ofertowe o wartości poniżej 30 000 EUR
> zaproszenia do dialogu technicznego
> aktualne ogłoszenia o usługach społecznych
PLAN ZAKUPÓW
> plan zakupów - bieżący
> archiwum
ARCHIWUM OGŁOSZEŃ
> archiwum ogłoszeń o przetargach
> archiwum zapytań ofertowych
> archiwum dialogu technicznego
> archiwum ogłoszeń o usługach społecznych
WEJŚCIE DO SYSTEMU
> logowanie
> rejestracja

Bieżące ogłoszenia o zamówieniach publicznych (3) 

termin składania ofertrodzaj przetargusygnaturaprzedmiot przetargu
zamkniętyZamówienie z wolnej ręki1/WR/TG/2019Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach oraz terenach zewnętrznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
07.01.2019
unieważniony
(ogłoszenie)
Przetarg nieograniczony18/PN/TG/2018Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach oraz terenach zewnętrznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
04.01.2019
rozstrzygnięty
(wybrana oferta)
Przetarg nieograniczony17/PN/TG/2018Świadczenie usług ochrony oraz obsługa szatni
 
We wszelkich sprawach formalnych dotyczących procedur zamówień publicznych prosimy o kontakt z Biurem Zamówień Publicznych, tel. (12) 662-6052, email: przetargi@up.krakow.pl
Postępowania przetargowe o wartości zamówień, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - link: https://portal.smartpzp.pl/up/