LOGO
LOGO

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE
> aktualne ogłoszenia o przetargach
> zapytania ofertowe o wartości poniżej 30 000 EUR
> zaproszenia do dialogu technicznego
> aktualne ogłoszenia o usługach społecznych
PLAN ZAKUPÓW
> plan zakupów - bieżący
> archiwum
ARCHIWUM OGŁOSZEŃ
> archiwum ogłoszeń o przetargach
> archiwum zapytań ofertowych
> archiwum dialogu technicznego
> archiwum ogłoszeń o usługach społecznych
WEJŚCIE DO SYSTEMU
> logowanie
> rejestracja

Bieżące ogłoszenia o zamówieniach publicznych (4) 

termin składania ofertrodzaj przetargusygnaturaprzedmiot przetargu
16.09.2019
zamknięty
(złożone oferty)
Przetarg nieograniczony35/PN/DIR/2019Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, laserowej budynku dydaktycznego
10.09.2019
zamknięty
(złożone oferty)
Przetarg nieograniczony34/PN/COI/2019Rozbudowa systemu Uczelnia.XP
23.08.2019
zakończony
(ogłoszenie)
Przetarg nieograniczony33/PN/BZPiZ/2019Świadczenie usług w zakresie wynajmu autokarów i busów wraz z kierowcami - transport osób krajowy i międzynarodowy
19.07.2019
rozstrzygnięty
(wybrana oferta)
Przetarg nieograniczony26/PN/COI/2019Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
 
We wszelkich sprawach formalnych dotyczących procedur zamówień publicznych prosimy o kontakt z Biurem Zamówień Publicznych, tel. (12) 662-6052, email: przetargi@up.krakow.pl
Postępowania przetargowe o wartości zamówień, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - link: https://portal.smartpzp.pl/up/