LOGO
LOGO

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE
> aktualne ogłoszenia o przetargach
> zapytania ofertowe o wartości poniżej 30 000 EUR
> zaproszenia do dialogu technicznego
> aktualne ogłoszenia o usługach społecznych
PLAN ZAKUPÓW
> plan zakupów - bieżący
> archiwum
ARCHIWUM OGŁOSZEŃ
> archiwum ogłoszeń o przetargach
> archiwum zapytań ofertowych
> archiwum dialogu technicznego
> archiwum ogłoszeń o usługach społecznych
WEJŚCIE DO SYSTEMU
> logowanie
> rejestracja

Bieżące ogłoszenia o zamówieniach publicznych (2) 

termin składania ofertrodzaj przetargusygnaturaprzedmiot przetargu
zamkniętyZamówienie z wolnej ręki46/WR/BG/2019Serwisowanie zintegrowanego oprogramowania bibliotecznego VTLS/Virtua
18.05.2020
zamknięty
(złożone oferty)
Przetarg nieograniczony20/PN/TG/2020Dostawa energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z podziałem na zadania
 
We wszelkich sprawach formalnych dotyczących procedur zamówień publicznych prosimy o kontakt z Biurem Zamówień Publicznych, tel. (12) 662-6052, email: przetargi@up.krakow.pl
Postępowania przetargowe o wartości zamówień, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - link: https://portal.smartpzp.pl/up/