LOGO
LOGO

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE
> ogłoszenia o zamówieniach publicznych
> zapytania ofertowe o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 zł
PLAN ZAKUPÓW
> plan zakupów - bieżący
> archiwum
ARCHIWUM OGŁOSZEŃ
> archiwum ogłoszeń o przetargach
> archiwum zapytań ofertowych
> archiwum ogłoszeń o usługach społecznych
WEJŚCIE DO SYSTEMU
> logowanie
> rejestracja

Bieżące ogłoszenia o zamówieniach publicznych

 
We wszelkich sprawach formalnych dotyczących procedur zamówień publicznych prosimy o kontakt z Działem Zamówień Publicznych i Umów, tel. (12) 662-6053, email: przetargi@up.krakow.pl
Bieżące postępowania prowadzone są na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/up_krakow