OGŁOSZENIA BIEŻĄCE
→ aktualne ogłoszenia o przetargach
→ zapytania ofertowe o wartości poniżej 30 000 EUR
→ zaproszenia do dialogu technicznego
ARCHIWUM
→ archiwum ogłoszeń o przetargach
→ archiwum zapytań ofertowych
→ archiwum dialogu technicznego
WEJŚCIE DO SYSTEMU
→ logowanie
→ rejestracja

Bieżące ogłoszenia o zamówieniach publicznych  - BRAK 

     1 z 1
 
We wszelkich sprawach formalnych dotyczących procedur zamówień publicznych prosimy o kontakt z Biurem Zamówień Publicznych, tel. (12) 662-6052, email: przetargi@up.krakow.pl